Gemeenten

Met de aanhoudende economische tegenwind neemt het aantal werklozen nog steeds toe en blijven de mogelijkheden van uitstroom naar werk beperkt. Werkgevers zijn door het grote aanbod niet alleen kritischer maar ook voorzichtiger bij het aannemen van mensen.

 

Daarnaast is de werkdruk bij gemeenten door allerlei politieke en maatschappelijke ontwikkelingen een stuk hoger geworden. De klantmanagers hebben steeds minder fysieke tijd voor hun cliënten. Met als gevolg dat ze minder inzicht hebben in de vaak complexe problematiek van hun klanten. Goede kennis over de cliënt is natuurlijk essentieel voor het succes van een re-integratietraject.

 

Sinds vorig jaar draaien er bij verschillende gemeenten waaronder ‘s-Hertogenbosch, Etten-Leur, Geldrop en Uden werkervaringscentra waarbij klanten niet alleen werkervaring opdoen bij onder meer zorgcentra maar ook training en sollicitatieondersteuning krijgen. Dit zorgt voor een duidelijker beeld over de klant doordat er informatie beschikbaar komt over:

  • de motivatie;
  • eventuele fysieke, psychische, sociale beperkingen;
  • het lerend vermogen;
  • problemen omtrent kinderopvang;
  • andere beperkende zaken als bijvoorbeeld schuldproblematiek, relatieproblemen,  verslavingsproblematiek.

 

Uiteindelijke doel is de plaatsingsmogelijkheden vergroten doordat er een helder totaalbeeld ontstaat zowel voor de klant, de gemeente als de potentiele werkgever.