Werkgevers

Picos begeleidt mensen naar werk! Ook uw mensen. Hiervoor hanteren we verschillende unieke dienstverleningsconcepten:

 

Bemiddeling naar ander werk: 2e spoor

Een zieke medewerker van de ene onderneming is een waardevolle arbeidskracht voor de andere!

 

Als er voor een medewerker binnen uw organisatie geen geschikte functie meer voorhanden is, begeleidt Picos deze persoon via re-integratie 2e spoor naar werk bij een andere werkgever. Coaching op maat en intensieve arbeidsbemiddeling leveren directe resultaten op.

 

Goede samenwerking in de keten rondom de medewerker (arts, werkgever, zorginstantie, arbeidsdeskundige en casemanager) stimuleert de re-integratie. Onze regionale, vraaggerichte aanpak levert voor alle partijen maatwerk en daardoor het beste resultaat.

 

Al onze activiteiten leggen we vast in ons digitale dossier, waardoor we altijd voldoen aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt. Goede dossiervorming is cruciaal om de poortwachtertoets te kunnen doorstaan en daarmee (forse) extra kosten te voorkomen!

 

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) eigenrisicodragerschap

Effectieve re-integratie kan veel geld besparen

 

Werkgevers, die ervoor kiezen eigenrisicodrager te zijn in de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-ERD), zijn zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de betreffende medewerker, inclusief het financiële risico dat ze daarmee lopen. Een effectief re-integratietraject bespaart veel geld. Onze re-integratiecoaches zijn er voor uw mensen die 35-80% of 80-100% arbeidsongeschikt zijn en niet in aanmerking komen voor een regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA-uitkering)!

 

Outplacement

Zoeken naar nieuw perspectief

 

Als u door omstandigheden gedwongen wordt afscheid te nemen van een of meerdere medewerkers, wilt u ze natuurlijk professionele begeleiding bieden in het zoeken naar nieuw perspectief. Picos brengt hun arbeidsmogelijkheden in kaart met hulp van individuele coachingsgesprekken, waarin tevens ruimte is voor verwerking van de werknemers.

 

Onze coaches zoeken vervolgens actief naar reguliere banen. Zij zijn goed op de hoogte van de vraag vanuit de arbeidsmarkt en beschikken over een uitgebreid netwerk aan werkgevers.

 

Toekomstige ontwikkelingen

Aansluiten bij verandering in wet- en regelgeving

 

We houden ons niet alleen bezig met de huidige wet- en regelgeving, maar ook met nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de modernisering van de ziektewet waarbij nog veel meer verantwoordelijkheid bij de werkgevers zal komen te liggen. Dit zorgt ervoor dat we te allen tijde de juiste gesprekspartner zijn.

 

 

Loopbaancoaching

Met concrete plannen een mooie toekomst tegemoet

 

Samen met werknemer en werkgever gaan we op zoek naar wensen, ambities, en mogelijkheden. Het resultaat? Een gericht advies, een plan van aanpak en een zorgvuldig verslag van het loopbaanonderzoek.

 

Om dit resultaat te bewerkstelligen maken onze coaches gebruik van tests, vragenlijsten, feedbackinstrumenten en arbeidsmarktanalyses. De informatie die hieruit voortkomt geeft een duidelijk beeld van:

 

  • ambities, drijfveren en interesses;
  • vaardigheden en competenties;
  • persoonlijke waarden en werkstijlvoorkeuren;
  • interesse en geschiktheid voor branches en functies;
  • de beoogde functie voor de werknemer;
  • mogelijkheden voor een concrete invulling van de beoogde functie, zowel extern in een bemiddelingsberoep als intern in een andere functie.

 

Ons advies geeft een duidelijk, concreet beeld van de toekomstmogelijkheden van uw medewerker. In een praktisch stappenplan is uitgewerkt hoe de gewenste loopbaan, binnen of buiten uw organisatie, eruit ziet en hoe het gegeven advies zelf opgevolgd kan worden.

 

Jobcoaching

Investeren in duurzame plaatsing

 

Heeft u een medewerker in dienst met arbeidsbeperkingen en twijfelt u aan de duurzaamheid van het dienstverband?

 

Picos kan mogelijk een door het UWV gesubsidieerd jobcoachtraject inzetten. We begeleiden de aanvraag bij het UWV en voeren de daadwerkelijke jobcoaching vervolgens voor u uit.

 

Picos is door het UWV erkend en heeft ervaren jobcoaches in dienst. Zij weten de prestaties van uw medewerker vaak fors te verhogen, zelfs in de meest moeilijke situaties.