WijDoenMee

WijDoenMee is een sociale onderneming zonder winstoogmerk gericht op sociale activering, (arbeidsmatige) dagbesteding, trainingen en, wanneer het mogelijk is, arbeidsre-integratie. WijDoenMee benadert cliënten niet vanuit het oogpunt van ‘zorg’ maar richt zich op de persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden van de cliënt.

 

Deze methodiek heeft de afgelopen drie jaar aangetoond cliënten stappen te laten zetten in hun zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfregie. Op deze manier begeleidt WijDoenMee mensen, wat tot duurzame resultaten leidt met een verkleinde kans op terugval.

 

De leer- en werklocaties van WijDoenMee bieden een unieke vorm van begeleiding aan waarbij een zinvolle dagbesteding centraal staan. De cliënten worden op de werkvloer intensief en voor een langere tijd begeleid. Hierdoor dringt de methodiek diep door bij de cliënt. Doordat de werklocaties van WijDoenMee midden in de samenleving staan, worden onze cliënten niet als ‘anders’ benaderd, maar als een (naar eigen kracht) participerend individu binnen de samenleving.

 

WijDoenMee is een zusterorganisatie van Picos. Picos organiseert de services met betrekking tot financiën, backoffice en overhead (marketing en directie) van WijDoenMee. Buiten deze dienstverlening is Picos een samenwerkingspartner met jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsre-integratie.

 

WijDoenMee heeft op verschillende locaties een breed aanbod aan leer-, werk- en dagbestedingsplekken. Hieronder vallen De Kleine Beurs en Werklocatie – De Rijzert.

 

De Kleine Beurs

De Kleine Beurs is een kringloopwinkel gericht op sociale activering, (arbeidsmatige) dagbesteding, trainingen en wanneer het mogelijk is arbeidsre-integratie. De Kleine Beurs biedt een veilige plek waar de cliënten in contact komen met de samenleving.

 

Werklocatie – De Rijzert

Werklocatie ‘De Rijzert’ is een werkplaats en milieustraat bij de praktijkschool ‘De Rijzert’. WijDoenMee biedt bij De Rijzert verschillende werkplekken met de focus op een beschutte en prikkelvrije werkomgeving. WijDoenMee biedt bij De Rijzert verschillende werkplekken; zo is er een milieustraat, fietsreparatie, houtwerkplaats en een werkplaats voor ontmanteling en reparatie van producten en artikelen. Bij De Rijzert ligt de focus van de werkzaamheden op de techniek en lichamelijk werk waarbij onze cliënten hun energie kwijt kunnen.

 

Meer informatie?

Neem een kijkje op de website van WijDoenMee.