Samenwerken

Picos begeleidt mensen naar werk. Lees hier over onze visie op werk en over de verschillende samenwerkingsverbanden die we hierbij zijn aangegaan. En laat vooral ook uw eigen mening horen. Want samen met u werkt Picos aan werk!