UWV

Het UWV is voor Picos vanaf het allereerste begin een belangrijke partner. Vanaf 2003 werken we samen voor verschillende doelgroepen op het gebied van diagnose, loopbaanonderzoek, personal coaching, arbeidsbemiddeling en jobcoaching. Op al onze locaties voeren wij op dit moment voor het UWV de volgende trajecten uit:

  • Wajong: werkzoekenden waarbij de arbeidshandicap al bestond voor het 17e levensjaar. Picos verzorgt trajecten voor Wajongeren met structureel functionele beperkingen van psychische/psychiatrische aard.
  • Ziektewet Arbo interventies: de interventies werkoriëntatie, coaching en individuele/groepsgewijze sollicitatietrainingen hebben verschillende  doelen. Bijvoorbeeld het versterken en/of ondersteunen van klanten richting werkhervatting, het scheppen van een realistisch arbeids-marktperspectief of het aanleren en trainen van sollicitatievaardigheden.
  • Persoonlijke Ondersteuning / Jobcoaching: bij twijfel aan de duurzaamheid van een reguliere plaatsing kan een Jobcoach worden ingezet voor extra begeleidingsondersteuning op de werkplek. De werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. Picos is een erkende Jobcoach organisatie volgens het erkenningskader 2012.
  • Werkfit: maatwerk trajecten voor werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt vooral gericht op het vergroten van maatschappelijke deelname om zodoende de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
  • Naar Werk: maatwerktrajecten voor werkzoekenden met een ziektewet- of arbeidsgehandicaptenuitkering. Naar werk is erop gericht om mensen te begeleiden naar nieuw werk in dienstverband of als zelfstandig ondernemer, passend op hun situatie.

 

Binnen het kader van de trajecten zoeken we in nauwe samenwerking met de medewerkers van het UWV naar de meest optimale aanpak voor de kandidaat met als doel een duurzaam resultaat.