Partners

De Rijzert is al geruime tijd een gewaardeerde samenwerkingspartner voor Picos. De afgelopen jaren hebben verschillende kandidaten van Picos werkervaring opgedaan bij de Bossche school voor praktijkonderwijs.

 

Inmiddels fungeert de Rijzert als officieel werkervaringscentrum voor Picos. Onze kandidaten doen er op structurele basis in verschillende functies werkervaring op. Sinds vorig jaar is ook een medewerker van Picos bij De Rijzert gedetacheerd als stagecoach. Zo wordt effectief gebruikt gemaakt van de kennis en ervaring die binnen Picos aanwezig is: bijvoorbeeld in het zoeken naar stage- en werkplekken voor specifieke doelgroepen of het laten aansluiten van de competenties van schoolverlater bij de wensen en verwachtingen vanuit de arbeidsmarkt.

 

Vanwege de positieve ervaringen hebben beide partijen nu besloten de samenwerking verder te intensiveren: een eerste voorbeeld hiervan is de participatie van (oud)leerlingen van de Rijzert in het Logiflext project van Picos. Een deel van de opleiding binnen dit project vindt bovendien plaats bij de Rijzert.

 

Ga voor meer informatie over school voor praktijkonderwijs de Rijzert naar www.rijzert.nl of kijk op

 

facebook LogiFlexT