Onze visie

Resultaatgerichtheid staat al 13 jaar centraal in de werkwijze van Picos. Enerzijds de intensieve persoonlijke begeleiding, constante focus op werk en een goede nazorg voor de werkzoekenden. En anderzijds onze focus op de markt:

deze vraaggerichte aanpak heeft als vast startpunt van ieder traject welke banen er op welk moment beschikbaar zijn. Met als direct gevolg een perfecte match tussen vraag en aanbod. Een innovatieve en unieke benadering die werkzoekenden een echte kans biedt op een blijvende baan!

 

Want er is voor iedereen een passende baan te vinden, beperking of niet. Als je maar gemotiveerd bent en weet waar je kracht ligt. Het is de kunst om te investeren in wat wél kan, in plaats van je te verliezen in wat niet mogelijk is. Deze zoektocht verloopt voor ieder mens anders. Picos investeert in dat persoonlijke proces vanuit de volgende overtuigingen:

 

Werken is leren

Arbeid is een manier om een zinvol en onafhankelijk bestaan op te bouwen. Picos ziet arbeid als vorm van therapie. Als je aan het werk bent, worden je mogelijkheden en belemmeringen immers zichtbaar. Het zijn ideale momenten voor coaching en interventies, waardoor ruimte ontstaat voor verandering. Zo doe je werkervaring op en werk je tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling.

 

Ieder mens is uniek

Re-integratie is per definitie maatwerk. In ons werk richten wij ons dus op ieders  individuele mogelijkheden, daar stemmen we onze inzet op af.

 

Benut de kracht van de regio

Onze re-integratiecoaches benaderen regionale werkgevers voor samenwerking in allerlei vakgebieden. We definiëren regiospecifieke uitstroomprofielen, van waaruit we onze cliënten begeleiden in het ontwikkelen van vaardigheden en competenties.