Diensten

 

Werkzoekenden

 

Zonder werk na een ontslag? Zo snel mogelijk uit uw uitkeringssituatie raken of op zoek naar andere uitdagingen? Bij Picos helpen we u graag (weer) op weg! Door samen richting te geven aan een nieuwe carrière en op zoek te gaan naar een leuke en passende baan!

 

Samen met een professionele coach kijken waar u staat, wat u wilt, waar uw sterktes liggen. Op basis daarvan doelen formuleren en die doelen vervolgens realiseren. Met waar dat nodig is alle mogelijke ondersteuning, zoals persoonlijke coaching, trainingen, arbeidsbemiddeling en coaching op het werk (jobcoaching).

 

Want bij Picos stemmen we onze aanpak af op uw persoonlijke wensen en behoeften. Ieder mens heeft immers unieke talenten en mogelijkheden. Het is de kracht van Picos om die te vertalen naar kansen op de arbeidsmarkt in uw regio. Picos begeleidt mensen naar werk!

 

 

Werkgevers

 

Picos begeleidt mensen naar werk! Ook uw mensen. Hiervoor hanteren we verschillende unieke dienstverleningsconcepten:

 

Bemiddeling naar ander werk: 2e spoor

 

Een zieke medewerker van de ene onderneming is een waardevolle arbeidskracht voor de andere!

 

Als er voor een medewerker binnen uw organisatie geen geschikte functie meer voor handen is, begeleidt Picos deze persoon via re-integratie 2e spoor naar werk bij een andere werkgever. Coaching op maat en intensieve arbeidsbemiddeling leveren directe resultaten op.

Goede samenwerking in de keten rondom de medewerker (arts, werkgever, zorginstantie, arbeidsdeskundige en casemanager) stimuleert de re-integratie. Onze regionale, vraaggerichte aanpak levert voor alle partijen maatwerk en daardoor het beste resultaat. Al onze activiteiten leggen we vast in ons digitale dossier, waardoor we altijd voldoen aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt. Goede dossiervorming is cruciaal om de poortwachtertoets te kunnen doorstaan en daarmee (forse) extra kosten te voorkomen!

 

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) eigen risico dragerschap

 

Effectieve re-integratie kan veel geld besparen

 

Werkgevers, die ervoor kiezen eigenrisicodrager te zijn in de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wga-erd), zijn zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de betreffende medewerker, inclusief het financiële risico dat ze daarmee lopen. Een effectief re-integratietraject bespaart veel geld. Onze re-integratiecoaches zijn er voor uw mensen die 35-80% of 80-100% arbeidsongeschikt zijn en niet in aanmerking komen voor een regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA-uitkering)!

 

Outplacement

 

Zoeken naar nieuw perspectief

 

Als u door omstandigheden wordt gedwongen afscheid te nemen van een of meerdere medewerkers, wilt u ze natuurlijk professionele begeleiding bieden in het zoeken naar nieuw perspectief. Picos brengt hun arbeidsmogelijkheden in kaart met hulp van individuele coachingsgesprekken. Waarin tevens ruimte is voor verwerking van de nieuwe situatie door de werknemers.

Onze coaches zoeken vervolgens actief naar reguliere banen. Zij zijn goed op de hoogte van de vraag vanuit de arbeidsmarkt en beschikken over een uitgebreid netwerk aan werkgevers.

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

Aansluiten bij verandering in wet- en regelgeving

 

We houden ons niet alleen bezig met de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van spoor 2 trajecten, etc. Maar we houden ons ook bezig met nieuwe ontwikkelingen met het oog op de modernisering van de ziektewet waarbij nog veel meer verantwoordelijkheid zal komen te liggen bij de werkgevers. Dit zorgt ervoor dat we te allen tijde de juiste gesprekspartner zijn.

 

Loopbaancoaching

 

Met concrete plannen een mooie toekomst tegemoet

 

Samen met werknemer en werkgever gaan we op zoek naar wensen, ambities, en mogelijkheden.

Het resultaat? Een gericht advies, een plan van aanpak en een zorgvuldig verslag van het loopbaanonderzoek.

Om dit resultaat te bewerkstelligen maken onze coaches gebruik van tests, vragenlijsten, feedbackinstrumenten en arbeidsmarktanalyses. De analyse die hieruit voortkomt geeft een duidelijk beeld van:

 

 • ambities, drijfveren en interesses;
 • vaardigheden en competenties;
 • persoonlijke waarden en werkstijlvoorkeuren;
 • interesse en geschiktheid voor branches en functies;
 • de beoogde functie voor de werknemer;
 • mogelijkheden voor een concrete invulling van de beoogde functie, zowel extern in een bemiddelingsberoep als intern in een andere functie.

 

Ons advies geeft zo een duidelijk, concreet beeld van de toekomstmogelijkheden van uw medewerker. In een praktisch stappenplan is uitgewerkt hoe de gewenste loopbaan eruit ziet, binnen of buiten uw organisatie en hoe het gegeven advies zelf opgevolgd kan worden.

 

Jobcoaching

 

Investeren in duurzame plaatsing

 

Heeft u een medewerker in dienst met arbeidsbeperkingen en twijfelt u aan de duurzaamheid van het dienstverband?

Picos kan mogelijk een door het UWV gesubsidieerd jobcoachtraject inzetten. We begeleiden de aanvraag bij het UWV en voeren de daadwerkelijke jobcoaching vervolgens voor u uit.

Picos is door het UWV erkend en heeft ervaren jobcoaches in dienst. Zij weten de prestaties van uw medewerker vaak drastisch te verhogen, zelfs in de allermoeilijkste situaties.

 

 

Gemeente

 

Met de aanhoudende economische tegenwind neemt het aantal werklozen nog steeds toe en blijven de mogelijkheden van uitstroom naar werk moeizaam. Werkgevers zijn door het grote aanbod niet alleen kritischer maar ook voorzichtiger bij het aannemen van mensen.

 

Daarnaast is de werkdruk bij gemeenten door allerlei politieke en maatschappelijke ontwikkelingen een stuk hoger geworden. De werkcoaches hebben steeds minder fysieke tijd voor hun cliënten. Met als gevolg dat ze minder inzicht hebben in de vaak complexe problematiek van hun klanten. En goede kennis over de cliënt is natuurlijk essentieel voor het success van een plaatsingstraject.

 

Sinds vorig jaar draaien er bij verschillende gemeenten waaronder ‘s-Hertogenbosch, Etten-Leur en Nijmegen werkervaringscentra waarbij klanten niet alleen werkervaring opdoen bij o.a. zorgcentra maar ook training en sollicitatie-ondersteuning krijgen. Dit zorgt voor een duidelijker beeld van de klant doordat er informatie beschikbaar komt over:

 • de motivatie;
 • eventuele fysieke, psychische, sociale beperkingen;
 • het lerend vermogen;
 • kinderopvang problemen;
 • andere beperkende zaken als schuldproblematiek, relatieproblemen,  verslavingsproblematiek, enz.

 

Uiteindelijke doel is de plaatsingsmogelijkheden vergroten doordat er een helder totaalbeeld ontstaat zowel voor de klant, de gemeente en de potentiele werkgever.

 

 

UWV

 

Het UWV is voor Picos vanaf het allereerste begin een belangrijke partner. Op al onze locaties voeren wij voor het uwv de volgende trajecten uit:

 • Wajong: werkzoekenden waarbij de arbeidshandicap reeds bestond voor het 17e levensjaar
 • 12 SA: voortraject voor werkzoekenden met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt
 • 12 IB: werkzoekenden met psychisch/psychiatrische klachten
 • 12 G: werkzoekenden van 45 jaar en ouder
 • IRO: werkzoekenden die een individuele re-integratieovereenkomst (IRO) aangaan
 • PO/jobcoaching: persoonlijke ondersteuning op de werkplek

 

Binnen het kader van die trajecten zoeken we gezamenlijk met het UWV naar de meest optimale aanpak voor de kandidaat met als doel het traject zo succesvol mogelijk te laten verlopen.